47 dienų programa,
trunkanti 14 mėnesių.


PRIMUM ESSE

A.Juozapaviciaus 6/2, korpusas D, Vilnius 09310
Telefonai:
+370 5 275 58 45
+370 5 275 58 48
+370 620 69968
Faksas:
+370 5 275 58 47

lyderyste@primumesse.lt

 
ENG   Į pradžią  El.paštas
EIGA

 

Pirmosios, 2007-2008 metų, Ekspedicijos programa

Per 15 mėnesių Įvyko: 18 dienų sesijų, 10 kalnų kelionės technikos treniruočių, 23 dienos praktinių užsiėmimų kalnų kelionių metu.

 

AŠ SU PASAULIU 

AŠ SU KITAIS

AŠ SU SAVIMI 

vasaris

Įžanginė sesija – 2 dienos (2007 02 27-28)  

Šiuolaikinio lyderio augimo ir naujų pasiekimų rezervai. Lyderio ir jo vadovaujamos organizacijos sėkmės prielaidos. 

Savosios lyderystės atradimas ir vystymas. 

kovas

 

Individualus darbas tarp sesijų 

 

Kalnų kelionių technikos užsiėmimai - praktinis vadybos mokymasis. 

Asmeninių sprendimų įtaka aplinkai ir komandos rezultatui. Priklausomybė nuo partnerių sprendimų. Pasitikėjimas. Savojo mokymosi stiliaus pažinimas ir efektyvumo išbandymas nepažįstamoje aplinkoje. Taisyklės -  priimti ar laužyti. Saugumo svarba ir rizikos laipsnio prisiėmimas. 

5 užsiėmimai (2007 03 08, 03 22, 04 05, 04 19,05 03) 

Individualus darbas tarp sesijų 

balandis

  Savosios lyderystės analizė

2 dienų sesija (2007 04 11-13) 

 Asmeninio lyderystės identiteto formavimasis ir suvokimas. Galia ir etika, kaip pagrindiniai lyderystės klausimai. Bendravimo ir santykių paradoksai. Kompleksiškumo teorijos požiūris į lyderystę. Savojo lyderystės vektoriaus ir stiliaus pažinimas. Dvasinis intelektas (SQ) – šiuolaikinis vadybos įrankis.  

gegužė

Individualus darbas tarp sesijų 

Ekspedicija Lietuvoje 2 dienos

(2007 05 19-20) 

 AŠ iš arčiau – I dalis. 

2 dienų sesija (2007 05 30-31) 

Savo individualumo pažinimas ir patirties įprasminimas. Bodymind analizė, asmeninių emocijų gilesnis pažinimas ir valdymas. Protas - atminties ir vaizduotės funkcijos, jų pažinimas ir valdymas.  

birželis

Kalnų kelionių technikos užsiėmimai - praktinis vadybos mokymasis (tęsinys) 

Efektyvių asmeninių ir komandinių strategijų išbandymai. Sprendimai ir konkurencija komandoje. Perduodamo vadovavimo patirtis - atsakomybė už prisiimtą vaidmenį ir komandą. Komandinis tikslas - kainos ir rezultato santykis. 

5 užsiėmimai (2007 05 24, 06 07, 06 21, 07 05)

Individualus darbas tarp sesijų 

liepa

Kalnų kelionė į Altajų- 14 dienų (2007 07 23-08 04)

Išbandymai, ieškojimai ir atradimai. 

Asmeninių įgūdžių įtvirtinimas ir komandinių strategijų pritaikymas. 

Reali veikla, reali komanda, realus rezultatas. 

Aš iš arčiau - II dalis. 

2 dienos (2007 07 16-17) 

Asmeninės patirties, savojo Aš-vaizdo, bazinių emocijų pažinimas, jų įtakos asmeninei savijautai ir elgsenai analizė. Savijautos grupėje įtaka grupės darbo efektyvumui. 

rugsėjis

Individualus darbas tarp sesijų 

Nuostatos – mano sprendimų šaknys. 2 dienos (2007 09 24-25) 

Individualaus pasaulio pažinimo ir elgesio stiliaus atskleidimas. Nuostatos - pasirinkimą įtakojantys, elgesį nulemiantys veiksniai. Asmeninės istorijos atkūrimas ir tolimesnis formavimas. 

lapkritis

Vertybės ir vaidmenys - 2 dienos (2007 11 06-07)

Vertybės, lemiančios mano pasirinkimus. Vertybių dilemos ir tikslų konfliktai, su kuriais susiduriu. Socialiniai vaidmenys, kuriuos renkuosi. Skirtingų psichologinių asmenybės vaidmenų analizė. Vaidmenų "interesų lauko" ir konfliktų įžvalgos. 

2008 sausis

Sąmoningi pasirinkimai - kodėl renkuosi tai, ką renkuosi 

2 dienos (2008 01 07-08)

Norai ir pasirinkimai, kreipiantys gyvenimo kelią. Mano veiklos motyvacija ir aplinkinių lūkesčiai bei primesti scenarijai. Asmeninio scenarijaus kūrimas. Vidinis AŠ - sąmoningas pasirinkimas, energija veikti ir realizuoti savąsias idėjas.

vasaris

Kalnų kelionė į Aukštuosius Tatrus - 7 dienos (2008 02 04-10) 

Išbandymai, ieškojimai ir atradimai. Asmeninių įgūdžių įtvirtinimas ir komandinių strategijų pritaikymas. 

 Reali veikla, reali komanda, realus rezultatas. 

kovas

Mano, kaip vadovo „įrankių krepšelis“ - 2 dienos (2008 03 31-04 01)

Savybės, nulėmusios mūsų sėkmes, dažniausiai būna ir mūsų didžiųjų nesėkmių priežastimi. Lyderystės nesėkmių analizė ir keliai joms išvengti. Dvasingumas vadovo gyvenime ir darbe. Lyderystė kaip pašaukimas ir tarnystė 

Individualus darbas tarp sesijų 

balandis

Aš – savo organizaciją formuojantis lyderis - 2 dienų baigiamoji sesija

(2008 04 24-25)

Temos: Lyderio paskirtis ir įtaka kuriant savo gyvenimą ir aplinkinį pasaulį - savo padalinį, savo įmonę, verslo šaką. 

 

 
       
    2006 © "PRIMUM ESSE". Visos teisės saugomos įstatymo.       HEXA|CMS